Primaria Gohor Site-ul oficial al Primariei Gohor, Judetul Galati
Cuvantul Primarului


    "Ne propunem ca acest site sa reprezinte un mijloc transparent de comunicare prin care speram sa ne apropiem cât mai mult de cetatenii Comunei Gohor, Jud. Galati si sa venim în întâmpinarea problemelor acestora într-un cadru organizat."

      Sarghie Gelu - Primarul Comunei Gohor

ANUNTPersoana desemnata sã îndeplineascã atributiile specifice pentru comunicarea din oficiu a informatiilor prevãzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare este Bălăunţescu Cătălina.